STUBOVI OD GIPSA

Korintski stub

Korintski gipsani stub

Opis

Korintski gipsani stub
Š-25-x-V-53