PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L P1 vučena ugaona lajsna

sl-239-vucena

L P1 - gipsana vučena ugaona lajsna

L 4x4 - 1 vučena ugaona lajsna

sl-245-vucena

L 4x4 - gipsana vučena ugaona lajsna

L T8 vučena ugaona lajsna

sl43-vucena

L T8 - gipsana vučena ugaona lajsna

L T12 vučena ugaona lajsna

sl-242-vucena

L T12 - gipsana vučena ugaona lajsna

L 11,5 X 10,5 vučena ugaona lajsna

sl-241-vucena

L 11,5 X 10,5 - gipsana vučena ugaona lajsna

L holker 5,5 x 5,5 s vučena ugaona lajsna

sl158-vucena

L holker 5,5 x 5,5 s - gipsana vučena ugaona lajsna

Holker 5,5 x 5,5 s vučena ugaona lajsna

sl137-vucena

Holker 5,5 x 5,5 s - gipsana vučena ugaona lajsna

L sanjina v. vučena ugaona lajsna

sl210-vucena

L sanjina v. - gipsana vučena ugaona lajsna

L tašina vučena ugaona lajsna

sl48-vucena

L tašina - gipsana vučena ugaona lajsna

L nikolina vučena ugaona lajsna

sl52-vucena

L nikolina - gipsana vučena ugaona lajsna

L stepenasta velika vučena ugaona lajsna

sl42-vucena

L stepenasta velika - gipsana vučena ugaona lajsna

L 7,5 x 5,5 vučena ugaona lajsna

sl211-vucena

L 7,5 x 5,5 - gipsana vučena ugaona lajsna

L sanjina m. vučena ugaona lajsna

sl-261-vucena

L sanjina m. - gipsana vučena ugaona lajsna

L 3 x 3 vučena ugaona lajsna

sl223-vucena

L 3 x 3 - gipsana vučena ugaona lajsna

L 3 x 2 vučena ugaona lajsna

sl224-vucene

L 3 x 2 - gipsana vučena ugaona lajsna

L stepenasta srednja vučena ugaona lajsna 6,3 x 3,8

sl237-vucena

L stepenasta srednja - gipsana vučena ugaona lajsna

L 22a vučena ugaona lajsna

sl220-vucena

L 22a - gipsana vučena ugaona lajsna

L 5 x 5 vučena ugaona lajsna

sl216-vucena

L 5 x 5 - gipsana vučena ugaona lajsna