PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L sanjina m. vučena ugaona lajsna

L sanjina m. - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L sanjina m. - gipsana vučena ugaona lajsna
5,2 x 4

Lepi se izmedju plafona i zida.