PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 9 vučena ugaona lajsna

L 9 - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 9 - gipsana vučena ugaona lajsna
11,3 x 8,5

Lepi se izmedju plafona i zida, može da se lepi i kao maska za garnišnu.