PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 8a vučena ugaona lajsna

L 8a - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 8a - gipsana vučena ugaona lajsna
8,7 x 6

Lepi se izmedju plafona i zida, može da se lepi i kao maska za garnišnu.