PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 7a vučena ugaona lajsna

L 7a - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 7a - gipsana vučena ugaona lajsna
9 x 6

Lepi se izmedju plafona i zida, može da se lepi i kao maska za garnišnu.