PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 5A vučena ugaona lajsna

sl231-vucena
sl-246-vucena

L 5A - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 5A - gipsana vučena ugaona lajsna
7,4 x 4,5

Lepi se izmedju plafona i zida.