PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 2a vučena ugaona lajsna

L 2a - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 2a - gipsana vučena ugaona lajsna
10,4 x 6

Lepi se izmedju plafona i zida, može da se lepi i kao maska za garnišnu.