PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 22a vučena ugaona lajsna

sl220-vucena
sl-262-vucena

L 22a - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 22a - gipsana vučena ugaona lajsna
6,2 x 3,2

Lepi se izmedju plafona i zida.