PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 2 vučena ugaona lajsna

L 2 - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 2 - gipsana vučena ugaona lajsna
10 X 7