PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 10 x 10 velika vučena ugaona lajsna

L 10 x 10 velika - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 10 x 10 velika - gipsana vučena ugaona lajsna
12 x 12

Lepi se izmedju plafona i zida, može da se lepi i kao maska za garnišnu.