ORNAMENT GIPSANE LAJSNE

L 82 ornament prateća lajsna

L 82 - gipsana ornament prateća lajsna

Opis

L 82 - gipsana ornament prateća lajsna
6,2 x 2,4

Lepi se kao plafonska lajsna,samo na plafon,ili kao zidna lajsna.

Kada se lepi samo na zid može da bude u vidu ramova ili kao bordura.