ORNAMENT GIPSANE LAJSNE

L 14d ornament prateća lajsna

L 14d - gipsana ornament prateća lajsna

Opis

L 14d - gipsana ornament prateća lajsna
6 x 1,2

Lepi se kao plafonska lajsna,samo na plafon,ili kao zidna lajsna.

Kada se lepi samo na zid može da bude u vidu ramova ili kao bordura.