ORNAMENT GIPSANE LAJSNE

L 12 ornament ugaona lajsna

sl-294-ornament
sl187-ornament2

L 12 - gipsana ornament ugaona lajsna

Opis

L 12 - gipsana ornament ugaona lajsna
8 x 4

Lepi se izmedju plafona i zida. Može da se lepi i kao maska za garnišnu.