GIPSANI SKRIVAČI SVETLA

Mali skrivač vučena ugaona lajsna

Gipsani mali skrivač

Opis

Gipsani mali skrivač - 10,5 x 7

Može da se lepi kao lajsna obična izmedju plafona i zida, ili da sakrije rasvetu i tada se lepi ispod visine plafona.