GIPSANI SKRIVAČI SVETLA

Mali skrivač - 1 vučena ugaona lajsna

Mali skrivač - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

Mali skrivač 10,5 x 7,5
gipsana vučena ugaona lajsna

Može da se lepi kao lajsna obična izmedju plafona i zida, ili da sakrije rasvetu i tada se lepi ispod visine plafona.