GIPSANE PRATEĆE LAJSNE

L22 vučena prateća lajsna

L 22 - gipsana vučena prateća lajsna

Opis

L 22 - gipsana vučena prateća lajsna
5,6 x 1,7

Lepi se kao plafonska lajsna ili kao zidna lajsna u vidu ramova na zidu ili bordure na zidu.

Može se izliti lučno i služi kao ukrasna lajsna oko prozora, vrata i prolaza.