GIPSANE LAMPE

Lampa br.5

sl125-lampa

Gipsana Lampa br.5

Lampa Pedjina

sl126-lampa

Gipsana Lampa Pedjina

Lampa sa konzolom

sl131-lampa

Lampa sa konzolom - gipsana

Lampa stepenasta

sl124-lampa

Gipsana Lampa stepenasta

Lampa velika školjka

sl128-lampa

Gipsana Lampa velika školjka

Lampa velika školjka n. Lampa

sl123-lampa

Gipsana Lampa velika školjka n.

Lampa vučena

sl168-lampa

Gipsana lampa vučena

Lampa zvono

lampa-zvono2

Gipsana Lampa zvono

Mala školjka lampa

sl130-lampa

Gipsana Mala školjka lampa

Okrugla lampa

sl129-lampa

Okrugla gipsana lampa