PROFILISANE-UGAONE LAJSNE

L 5 x 5 vučena ugaona lajsna

L 5 x 5 - gipsana vučena ugaona lajsna

Opis

L 5 x 5 - gipsana vučena ugaona lajsna
5,5 x 5,5