ORNAMENT GIPSANE LAJSNE

L70 Ornament ugaona lajsna

L70 - gipsana ornament ugaona lajsna

Opis

L70 - gipsana ornament ugaona lajsna
7,6 x 4

Lepi se izmedju plafona i zida, može da se lepi i kao maska za garnišnu.