ORNAMENT GIPSANE LAJSNE

L 76 ornament prateća lajsna

L 76 - gipsana ornament prateća lajsna

Opis

L 76 - gipsana ornament prateća lajsna
7 x 2

Lepi se kao plafonska lajsna,samo na plafon,ili kao zidna lajsna.

Kada se lepi samo na zid može da bude u vidu ramova ili kao bordura.