ORNAMENT GIPSANE LAJSNE

L 55 ornament prateća lajsna

L 55 - gipsana ornament prateća lajsna

Opis

L 55 - gipsana ornament prateća lajsna
6,5 x 2,5

Lepi se kao plafonska lajsna,samo na plafon,ili kao zidna lajsna.

Kada se lepi samo na zid može da bude u vidu ramova ili kao bordura.