GIPSANE PRATEĆE LAJSNE

LT10 Vučena prateća lajsna

LT10 - Gipsana vučena prateća lajsna

Opis

LT10 - Gipsana vučena prateća lajsna
6,5 x 2