GIPSANE FIGURE

Stub sa poprsijem

Gipsani stub sa poprsjem